Leiden praat mee over regionaal risicoprofiel

De rampenbestrijding in Nederland wordt voortaan anders geregeld. Met de nieuwe Wet Veiligheidsregio’s wordt het land onderverdeeld in 25 van die veiligheidsregio’s. Gemeenteraden mogen per regio meepraten over de zaken die specifiek in hun gebied van belang zijn. Volgens coordinator Ruud Bitter is de nieuwe wet daardoor ook democratischer. In het verleden werd de raad er niet bij betrokken. De nieuwe wet vervangt de oude Brandweerwet en regelt ook de aansturing bij rampen en ongevallen, inclusief geneeskundige hulp en nazorg. Leiden valt in de nieuwe Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

In het rampenbestrijdingsplan voor VRHM wordt precies uitgewerkt wat er moet gebeuren als zich een calamiteit voordoet. In dat regionale risicoprofiel worden bijvoorbeeld kwetsbare gebieden, instellingen en bedrijven opgenomen. Bijvoorbeeld Heineken (gebruik chemicaliën) en het Bioscience Park Leiden. De risico’s worden geinventariseerd op basis van de provinciale risicokaart.

Zaken die specifiek voor Leiden extra aandacht krijgen zijn in willekeirige volgorde het transport van gevaarlijke stoffen (door de ligging tussen de snelwegen A4 en A44 en de provinciale wegen N11 en de N206), ongelukken met treinen (Leiden heeft het op vijf na drukste station van Nederland) en gebouwen met een publieksfunctie. Ook de grote evenementen in Leiden zijn in het profiel opgenomen. Door de recente duinbranden in Noord-Holland is ook die mogelijkheid op de lijst gezet.

Voor het biosciencepark worden speciale maatregelen genomen. Dat is volgens burgemeester Lenferink anders dan de rest van de stad. “Er is daar een specifiek rampenbestrijdingsplan. Dat wordt nu weer geactualiseerd. Het park groeit en verandert ook voortdurend. Daar moet je op inzoomen, zodat je precies weet welke stoffen er gebruikt worden en ook wat voor cocktails die kunnen vormen als er iets gebeurt.” Ook met het ontsnappen van virussen wordt rekening gehouden. Met Ebola mag in Leiden niet gewerkt worden, maar met een iets lichtere categorie wel.

De raad had nog wel een paar zaken die een plek op het lijstje mogen krijgen. De drinkwatervoorziening en voedselveiligheid bijvoorbeeld. Ook de mogelijkheid van een vliegtuigongeval kwam langs. Dat blijkt een lastige, waar nog geen goede oplossing voor is. Als er ooit een vliegtuig zou neerstorten binnen de VRHM is het volgens Ruud Bitter waarschijnlijk beter om de hulpverlening over te laten aan hulpverleners uit de regio Kennemerland (rond Schiphol) omdat die daar beter op zijn ingespeeld. Maar daarvoor is nog geen wettelijke basis. Het is niet alleen regio-overschrijdend, maar bovendien in een andere provincie.

Verreweg het belangrijkste risico is de gezondheid, zo liet Lenferink weten. “Dat krijgt prioriteit. Het is een riico met een relatief hoge waarschijnlijkheid en een grote impact. Omdat ook belangrijke mensen, zoals hulpverleners dan kunnen wegvallen is zoiets echt ontwrichtend.”

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×