Een impressie van de nieuwe woontoren bij de Rijnzichtbrug. Ook het bestaande appartementencomplex wordt opgeknapt en uitgebreid. (Afbeelding: gemeente Leiden).

Nieuw appartementencomplex in Transvaal

De Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) wil een nieuwe woontoren bouwen op de hoek van de Morsweg en de Rijnzichtstraat. Ook wordt het bestaande appartementencomplex aan de Rijnoever herontwikkeld en uitgebreid. De SHWJ heeft daarvoor inmiddels een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente. De nieuwe wooneenheden worden kleine appartementen voor werkende jongeren. Omdat de bouwplannen niet in het bestemmingsplan voor Transvaal passen heeft het college van B&W een zogenaamd voorontwerp projectbesluit vastgesteld. Dat wordt nu ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden er op kunnen reageren.

morsflat1.jpg

De huidige bebouwing langs de Rijnoever. De nieuwe woontoren moet op de kop van de flat verrijzen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×