Politiek wil ongefaseerde aanleg singelpark

Het plan van het gemeentebestuur om langs de oevers van de zeven Leidse singels het langste park van Nederland aan te leggen werd in april al enthousiast ontvangen in de gemeenteraad, maar nu willen de partijen het ook echt mogelijk maken met een extra financiële injectie van 2,3 miljoen euro. Dat is het bedrag dat nu nog ontbreekt om het langste park helemaal te realiseren. Een voorstel van PvdA-raadslid Tjeerd Scheffer van die strekking kan op brede steun rekenen. Over waar het geld vandaan moet komen, moeten de partijen het de komende tijd eens worden.
https://youtube.com/watch?v=O9PyqCvOLz8%26
Video: Gemeente Leiden.

Eerder wist verantwoordelijk wethouder Frank de Wit al bijna 9 miljoen euro voor de aanleg bij elkaar te schrapen. Dat geld komt voor een deel uit de NUON-gelden en deels uit de 11,5 miljoen die Leiden vorig jaar kreeg toegezegd van het rijk uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). In totaal kost het singelplan naar verwachting zo’n 11,2 miljoen. In het najaar komt het college met een uitgewerkt plan. Leiden wil met het singelpark meer recreatiemogelijkheden voor inwoners en toeristen realiseren. Ook moet het park bijdragen aan een beter leef- en vestigingsklimaat.

Om het singelpark te realiseren moet er veel gebeuren. Zo moet de singelrand beter worden ontsloten en worden er op plaatsen waar dat niet mogelijk is steigers en bruggen langs de oevers aangelegd. Langs de hele singelrand komt een wandelpad en de singels zelf worden doorvaarbaar gemaakt door het verwijderen van de dam bij de energiecentrale tegenover de Maresingel. Ook de bruggen worden verhoogd, zodat het mogelijk wordt om ook over het water een ‘rondje singels’ te doen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×