Start Veiligheidsmonitor Leiden 2011

De gemeente is gestart met de Integrale Veiligheidsmonitor Leiden 2011. Deze maand worden ongeveer 6.000 Leidenaars benaderd met het verzoek aan het onderzoek deel te nemen. Het gaat om mensen van 15 jaar en ouder, die steekproefsgewijs geselecteerd worden. Zij ontvangen allemaal een brief met het verzoek via internet een vragenlijst in te vullen. Wie de voorkeur geeft aan een papieren lijst, kan dat aangeven.

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend landelijk onderzoek, waarbij door middel van vragenlijsten de gevoelens van (on)veiligheid bij de bevolking in kaart worden gebracht. In maart zijn de resultaten van de monitor bekend.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×