Leidse werkloosheid stijgt scherp

Leiden dreigt net als veel andere gemeenten in de financiële problemen te komen doordat de werkloosheid sinds augustus vorig jaar sterk oploopt. Dat kost Leiden honderden extra uitkeringen. Volgens wethouder De Haan (werk en inkomen) gaat het om een stijging die twee keer zo hoog ligt als het landelijk gemiddelde van 4%. Belangrijkste oorzaak is het stopzetten van succesvolle regelingen waardoor mensen naar een baan werden begeleid. Die regelingen zijn gesneuveld doordat het rijk de financiering heeft ingetrokken. Daardoor vallen honderden mensen terug in een uitkering en stromen er ook veel minder mensen uit.

De afgelopen jaren (2008 t/m 2010) schommelde het aantal werklozen in Leiden steeds rond de 2600. Volgens Jan-Jaap de Haan was dat een bijzonder prestatie: “In 2009 en 2010 waren we de nummer 1 stad van de G32 met ondanks de crisis de minste stijging. Momenteel bevinden we ons helaas in het laatste deel van die lijst, die een gemiddelde groei heeft van bijna 4%.”

De afgelopen 12 maanden is het aantal werklozen in Leiden opgelopen tot bijna 2800 met een piek in juni toen die 2800-grens werd overschreden, terwijl het Rijk in de financiele ramingen nog steeds uitgaat van een daling. De Haan: “De gemeenten hebben dan ook via de VNG de noodklok geluid: we komen niet uit met het geld. Ook Leiden zal over 2011 een tekort hebben. Dit zal in de bestuursrapporatage die we vandaag naar de Raad sturen toegelicht worden.”

De problemen gaan de komende tijd nog groter worden door forse bezuinigingen op de sociale werkvoorziening die nog volgen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×