Samenwerking universiteit en Ondernemersvereniging Bio Science Park

Afgelopen woensdag hebben de universiteit en Ondernemersvereniging Bio Science Park een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin is vastgelegd dat de partijen samen zullen werken op het gebied van parkmanagement. Door deze samenwerking worden bedrijven in Nieuw Rhijngeest-Zuid officieel bij het cluster op het Bio Science Park betrokken. Een bijkomend voordeel van de samenwerking is dat ook in de visievorming nauw wordt samengewerkt. Dat versterkt het effect in de praktische uitvoering. Ook thema’s als infrastructuur, ontsluiting en beheer van de openbare ruimte worden gezamenlijk aangepakt.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×