NUON verliest rechtzaak over precariobelasting

De gemeente Leiden mag wel degelijk precariorechten heffen op ondergrondse kabels. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in een zaak die NUON tegen de gemeente Leiden had aangespannen. Volgens NUON dienen de kabels en leidingen voor de evering van electriciteit en gas een algemeen belang en moet daarom een vrijstelling worden verleend op de ondergrondse belasting. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat Leiden de heffingen gewoon mag blijven innen. Of dat ook in de toekomst het geval zal blijven, is nog de vraag. Het kabinet wil een verbod op de ondergrondse heffingen.

Voor de zekerheid had Leiden het geld dat met de precariorechten op de ondergrondse leidingen is gemoeid voor een deel gereserveerd. Nu dat geld, zo’n 11 miljoen euro, vrijvalt, heeft het CDA Leiden inmiddels opgeroepen om 6 miljoen daarvan 50-50 te verdelen over sport in Leiden en een crisisfonds.

Bij de komende begrotingsbehandeling zal fractievoorzitter Patrick Meijer van het CDA een voorstel indienen om 3 miljoen te steken in het verbeteren van sportaccomodaties. Met name de ijshal kan volgens het CDA wel een extra opknapbeurt gebruiken.

De Leidse raad heeft al jaren veel wensen op het gebied van sport, maar omdat het geld ontbrak werden veel zaken steeds naar voren geschoven. Wel sloot Leiden zich inmiddels aan bij het JeugdSportFonds en werden vorig jaar de sporttarieven ontzien. Een inventarisatie onder Leidse sportverenigingen leverde begin vorig jaar een wensenlijstje op van vele tientallen miljoenen.

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×