Archief Studentenvereniging Augustinus terug naar Leiden

Vanavond wordt het Archief van Studentenvereniging Augustinus officieel overgedragen aan het Regionaal Archief Leiden. Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze overdracht. het archief van de Leidse Vereniging voor Studerenden “Augustinus”, voorheen Roomsch-Katholieke Studenten Vereeniging, is 25 jaar lang in beheer geweest bij het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Inmiddels is het teruggebracht naar de plaats van oprichting, Leiden. Daar is het samen met het nieuwere gedeelte van het archief opnieuw geïnventariseerd. De oudste stukken komen uit 1898, de nieuwste uit 2011.

Vanavond wordt het archief officieel overgedragen aan het RAL, dat te vinden is aan Boisotkade 2A. De bijeenkomst start om 20.00 uur met koffie. Daarna komen onder andere de adjunct-archivaris/waarnemend directeur-archivaris van het RAL, de voorzitter van LVVS Augustinus en de voorzitter Commissie ter Waarborging van Augustijnse Historie of SOLA aan het woord. Verder zijn er presentaties van de Coördinator Taakgroep Inspectie en Acquisitie RAL, namens inventarisator Piet de Baar

En de inventarisator. Vervolgens vindt de officiële overhandiging van de inventaris plaats en is er een rondleiding door de depots.

De avond eindigt met een borrel, die tot 22.30 uur duurt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×