Bijeenkomst Cliëntenraad SoZA Leiden sociale (on)zekerheid

Op donderdag 17 november organiseert de Cliëntenraad SoZA Leiden samen met de WSW-raad Leiden & Leiderdorp, een openbare bijeenkomst over de sociale (on)zekerheid. Aan de orde komen De gevolgen van de bezuinigingen op de bijstand, de sociale werkvoorziening en de re-integratie, voor mensen met een laag inkomen of bijstandsuitkering en werkzoekenden. Medewerkers van de gemeente Leiden, AbvaKabo FNV, de Landelijke Cliëntenraad en het Landelijk Platform GGz, zullen diverse onderwerpen inleiden, waarna er gediscussieerd kan worden. Ook wethouder Jan-Jaap de Haan is aanwezig. Wethouder Jan Laurier is dagvoorzitter.

De bijeenkomst duurt van 13.30 tot 16.30 uur en vindt plaats in de Tuinzaal van Sociëteit De Burcht aan Burgsteeg 14. Meer informatie staat op www.clientenraad-leiden.nl

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×