GroenLinks wil Klushuizen in Leiden

GroenLinks is enthousiast over het project Klushuizen dat in een aantal steden is ingevoerd. Een Klushuis is een huis met veel achterstallig onderhoud, dat voor een relatief lage prijs wordt aangeboden. Vaak staan de klushuizen in achterstandswijken. De koper van zo’n huis verplicht zich om binnen een bepaalde tijd het huis op te knappen en er voor langere tijd te blijven wonen. Verhuren of doorverkopen is verboden. Het idee achter klushuizen is dat de koper investeert in het eigen huis en op die manier ook bijdraagt aan verbetering van de buurt.

Er zijn Klushuizen in onder andere Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Hoewel Leiden volgens GroenLinks geen echte achterstandswijken heeft, lijkt het de partij zinvol om Klushuizen aan te wijzen in bijvoorbeeld de Zeeheldenbuurt en de Kooi. De partij verwacht dat dit de kwaliteit en diversiteit in de wijken kan verbeteren. GroenLinks legt dit dan ook aan het college voor.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×