Bambi mag blijven

De bezuinigingen op Natuur- en Milieueducatie (NME) gaan niet door. Dat heeft een raadsmeerderheid donderdag besloten. Afgelopen juni kwam het college met een voorstel om alle Leidse dierenweides op te doeken. Het ging daarbij om een serie wijkdierenparkjes en het hertenkamp in de Leidse Hout. Om Leidse kinderen toch het een en ander aan natuur- en milieueducatie mee te geven, zou de kinderboerderij in de Merenwijk worden omgevormd tot centraal duurzaamheidscentrum voor de hele stad. Direct na het bekend worden van de plannen struikelden de partijen over elkaar heen om ‘bambi te redden’. “Schandalig” (VVD), “volstrekt idioot” (CDA) en “een slecht plan” (GroenLinks) waren kwalificaties die wethouder Frank de Wit ten deel vielen. Die voerde overigens slechts een bezuiniging door waar de raad hem eerder zelf mee had opgezadeld.

Toen De Wit kennelijk geen andere mogelijkheid zag dan het opdoeken van de dierenweides, drong tot de raadsleden door wat het effect zou zijn van hun bezuinigingsdrift. Dat plaatje paste niet in het beeld dat ze de stad graag willen laten zien en dus werd met alle macht gezocht naar geld om de maatregel te schrappen. Het CDA kwam zelfs met de speciale actie website www.bambimoetblijven.nl die een kwartier nadat het besluit in het college was genomen al online bleek te zijn. Dat wekte op zijn minst de suggestie dat er in het tegenwoordig gangbare dualistische bestel (partijen en college zijn – in theorie – gescheiden clubs) was gelekt over de plannen.

Opmerkelijk genoeg was het donderdag niet het CDA dat Bambi redde, maar een voorstel van D66. Die partij wilde de geplande bezuiniging van 170.000 euro terugbrengen tot 100.000 euro. Daarmee konden in elk geval de dierenweides worden gered. Het geld komt uit een verhoging van de precariorechten die de gemeente heft op ondergrondse leidingen. Omdat dat feitelijk een belastingverhoging is, was de VVD erg kritisch. In het collegeakoord is namelijk afgesproken – onder andere tussen D66 en de VVD – dat de belastingen niet meer dan trendmatig stijgen. Omdat deze belasting door het energie- en waterbedrijf wordt doorberekend, eiste de VVD dat de burgers daar dan weer voor gecompenseerd worden. Volgens het college is de stijging echter zo klein dat het gaat om centen per huishouden die in de afronding wegvallen.

Het CDA had een eigen voorstel dat later in stemming gebracht zou worden en onthield zich daarom van steun.

Hoewel Bambi dus inmiddels gered was, wilde het CDA persé met die eer gaan strijken en weigerde een wijzigingsvoorstel in te trekken dat hetzelfde beoogde. Alleen ging het in het CDA-voorstel om het terugdraaien van het hele bedrag van 170.000 euro en kwam de dekking uit de de post ‘onvoorzien van de gemeente. Volgens CDA-fractievoorzitter Meijer betekende dat geen lastenverhoging. Na wat discussie vond het CDA het voldoende om slechts om 70.000 euro te vragen. In het eerdere voorstel was immers al een ton ontzuinigd en een verhoging van het budget vond niemand nodig. Met de nodige mitsen en maren kreeg ook het CDA een meerderheid achter het voorstel. Fractievoorzitter Paul van Meenen verbond wel een voorwaarde aan de steun van zijn fractie: “Ik wil morgen niet op de CDA website lezen dat ze Bambi gered hebben.”

Overigens is de toekomst van Bambi – en met name die van de dierenverzorgers, want daar gaat het grootste deel van het geld heen – op lange termijn nog allerminst zekergesteld. De precariorechten die de gemeente op ondergrondse leidingen heft, worden op termijn vrijwel zeker verboden door de rijksoverheid en daarmee is die dekking weg. Minister Donner werkt al aan een voorstel van die strekking. De 70.000 euro die het CDA erbij ritselde is sowieso alleen voor 2012. Wordt dus vervolgd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×