Gemeente gaat bouwplannen toetsen op haalbaarheid

De gemeente Leiden gaat bouwplannen van private partijen voortaan niet alleen toetsen aan de hand van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, maar ook op haalbaarheid. De gemeenteraad wil zo voorkomen dat half afgebouwde bouwprojecten en gaten op plekken waar plannen niet worden uitgevoerd het straatbeeld verpesten. Als extra garantie wil de raad ook dat er voortaan standaard een boeteclausule wordt opgenomen als een plan niet volgens afspraak wordt voltooid en moeten overeenkomsten ontbonden kunnen worden als de ontwikkelaar zich niet aan de afspraken houdt. Tenslotte wil de raad dat het college waar mogelijk de gemeentelijke plankosten bij ontwikkelaars in rekening brengt. Op het CDA na, steunde de hele raad het voorstel van D66 dat afgelopen donderdag mede werd ingediend door GroenLinks en Leefbaar Leiden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×