Werkloosheid in Zuid-Holland stijgt het snelst

Vergeleken met de rest van het land, stijgt de werkloosheid in Zuid-Holland het snelst! In september werden er in onze provincie 2,2% meer werkzoekenden geregistreerd dan in augustus. In heel Nederland bleef het aantal werkzoekenden nagenoeg constant met een stijging van 0,1% in september ten opzichte van augustus. Deze gegevens blijken uit de Economische Barometer van de provincie. Naast bovenstaande cijfers geeft de barometer ook aan hoe het gesteld is met de economische situatie in Zuid-Holland aan de hand van informatie van onder andere het UWV en het CBS op gebied van de arbeidsmarkt, bedrijvigheid en woningmarkt.

Met name voor de midden- en hoogopgeleiden is het moeilijk om hier werk te vinden. Waarschijnlijk komt dit doordat er veel bezuinigingen zijn ingevoerd bij het grote aantal overheidsinstellingen in Zuid-Holland. In de jongste cijfers laten zien, dat de orderontvangst in Zuid-Holland en de groei in de Rotterdamse haven na een relatief goed tweede kwartaal stagneert. Het aantal faillissementen is hoog, maar neemt langzaam wat af.

De prijzen van de huizen in onze regio zijn sinds 2009 sterk gedaald, maar blijft onder het gemiddelde van de rest van Nederland. Het aantal verkochte woningen liet ten opzichte van de zomermaanden een licht herstel zien. De woningverkopen liggen ondanks dit kleine herstel nog 40 % onder het niveau van voor de kredietcrisis.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×