In Leiden werden ondermeer de BEESTenmarkt, LAMmermarkt, bROEKplein en de APPEL-BES afgeplakt. "We hebben uit veel verschillende naambordjes de dieren, bomen en meren weggestreept, net zoals Bleker dat op Nationaal niveau doet. Hij heeft de natuur vogelvrij verklaard," aldus Olsthoorn. (Foto: PR).

DWARS voert actie voor natuurbehoud

In de nacht van woensdag op donderdag hebben leden van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks, onder de noemer ‘streep door e natuur’ in Leiden actie gevoerd tegen het natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker. Jos Olsthoorn, één van de deelnemers: “Door de zeventig procent bezuiniging op natuurbescherming, het uitkleden van de Natuurwet en het afschaffen van Nationale Parken blijft er binnenkort geen groen meer over in Nederland. Door het beleid van Bleker zullen verschillende diersoorten verdwijnen en ook het Groene Hart, een belangrijke recreatieplaats voor vele Leidenaren, komt door de bezuinigingen steeds verder onder druk te staan.”

Met rode tape werden uit verschillende plaats- en straatnaamborden de woorden die betrekking hebben op natuur weggestreept.
Om aandacht te vragen voor het ‘rampzalige regeringsbeleid’ worden in het gehele land straatnaamborden afgeplakt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×