Vragen PvdD en GroenLinks over klimaatbestendigheid Leiden

GroenLinks en de Partij voor de Dieren vragen zich af of Leiden bestand is tegen extreem weer. Zij zijn bezorgd naar aanleiding van een artikel in Trouw, waaruit blijkt dat veel Nederlandse gemeenten geen maatregelen getroffen hebben tegen de extreme weersomstandigheden die kunnen voortkomen uit klimaatsveranderingen. Bij extreem weer denken de partijen bijvoorbeeld aan grote droogte, en wateroverlast. De fracties willen allereerst weten of burgemeester en wethouders het er mee eens zijn dat de klimaatveranderingen en bijkomende extreme weersomstandigheden vragen om structurele maatregelen om Leiden klimaatbestendig te maken. In een deel van de Oude Kooi is een gescheiden riolering aangelegd. De partijen vragen of het college dit op meerdere plaatsen in de Sleutelstad wil doen. Ook willen ze weten of er bij nieuwbouwplannen al nagedacht wordt over klimaatbestendige maatregelen.

Verder vragen GL en de PvdD of burgemeester en wethouders van mening zijn dat het het nu geldende Waterplan al voldoende rekening houdt met de nieuwste inzichten op het gebied van klimaatbestendigheid en adaptatie. Ook willen ze weten of de afgelopen jaren bij planwijzigingen of het vergroten van het verhard oppervlakte in de stad voldaan is aan de eis van het hoogheemraadschap tenminste 15% nieuw oppervlaktewater te creƫren van het toegevoegde verharde areaal. Tenslotte vragen de partijen of het college bereid is te onderzoeken of de oplossingen die Rotterdam in het kader van de klimaatbestendigheid getroffen heeft, ook voor de Sleutelstad geschikt zijn.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×