Brain Centre in Leiden

Er komt mogelijk een Brain Centre in Leiden. Op initiatief van burgemeester Lenferink is een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van meer samenwerking op het terrein van Brains in Leiden. De uitkomsten van die verkenning zijn positief. De Leiden Bio Science Park foundation heeft nu opdracht gekregen om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en de zorgsector verder vorm te geven en zo te komen tot een Brain Centre in Leiden. In dat Brain Centre moeten alle in Leiden aanwezige faciliteiten op het gebied van brains worden geclusterd. Uit het onderzoek komt naar voren dat Leiden een aantal `unique selling points’ heeft als kennisstad op het gebied van hersenen. Zo zijn er onder andere het Centre for Human Drug Research, het Leiden Institute for Brain and Cognition en het Leiden Center for Translational Neuroscience. Al die organisaties opereren al binnen een internationaal netwerk. Begin 2012 zullen alle partners op het gebied van Brains bij elkaar komen om de mogelijkheden verder te bespreken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×