Gebruikersruimte voor harddrugs bij Papegaaisbolwerk

Dakloze harddrugsgebruikers krijgen een eigen ruimte bij de daklozenopvang in Nieuwe energie om te gebruiken. Dat heeft het college besloten. Met de gebruikersruimte wil de gemeente de overlast rond het Papegaaisbolwerk terugdringen en bovendien de leefomstandigheden van de verslaafden verbeteren. Het gebruik op straat leidt regelmatig tot onveilige en mensonterende situaties. Omdat in de daklozenopvang geen alcohol en drugs gebruikt mogen worden, blijven veel verslaafden op straat hangen. Ervaringen die de afgelopen 10 jaar in andere plaatsen in Nederland zijn opgedaan, zijn volgens het college positief.

Naast de gebruikersruimte komen er in Nieuwe Energie ook zogenaamde ‘doorstroomkamers’. Deze zijn bedoeld voor daklozen die in een traject zitten om hun leven weer op de rit te krijgen. Na maximaal zes maanden kunnen ze doorstromen naar een reguliere woning of en andere vorm van opvang.

Om de gebruikersruimte en de doorstroomkamers te realiseren, wordt de voormalige ruimte van ‘De Zaak’ ingerijpend verbouwd. Het college trekt daar drie ton voor uit. Binnenkort vergadert de gemeenteraad over de plannen. Dan wordt duidelijk hoe de raad over het voorstel denkt. Duidelijk is al dat met name de VVD en het CDA fel tegen een gebruikersruimte zijn.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×