Masteropleiding ANP Hogeschool Leiden toegankelijker

Vanaf komend schooljaar kunnen Verpleegkundigen niveau 5 met 2 jaar werkervaring (in plaats van 4) starten met de masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) van Hogeschool Leiden. De nieuwe eis is in overeenstemming met die van de landelijke masteropleidingen ANP. De verlaging sluit bovendien aan bij de beslissing van het ministerie van OCW om het aantal opleidingsplaatsen voor Nurse Practicioners te verhogen. De relatief nieuwe zorgfunctie (Verpleegkundig Specialist) heeft aantoonbaar gezorgd voor een terugdringing van de werkdruk en wachtlijsten in de zorg. Door de verhoging van het aantal opleidingsplaatsen kunnen in september bij Hogeschool Leiden 40 nieuw op te leiden Nurse Practicioners toe worden gelaten. Volgend jaar zal dat aantal naar verwachting nog groter worden. Geïnteresseerden in deze opleiding van Hogeschool Leiden zijn welkom tijdens de open dag op zaterdag 4 februari tussen 10.00 uur en 14.00 uur.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×