Openbaar college gamification op Hogeschool Leiden

Op dinsdag 14 februari spreekt ondernemer, onderzoeker en journalist David Nieborg over `Engagement Design’: het binden van mensen aan een merk of evenement. Volgens Nieborg ligt het antwoord in gamification: het inzetten van spelelementen in niet-spelomgevingen. De strijd om de aandacht van consumenten is heviger dan ooit. Tegelijkertijd stellen online platformen als Twitter, Facebook en Hyves bedrijven in staatom in dialoog te treden met consumenten. Maar als die aandacht er eenmaal is, hoe houd je die als bedrijf dan vast? En hoe verhoog je de betrokkenheid bij een merk, bij het arbeidsproces, bij evenementen of overheidsdiensten?  
Deze lezing is onderdeel van de Studium Generale colleges over social media. Geïnteresseerden zijn van harte welkom van 10.30 tot 12.30 uur in de aula van de hogeschool aan Zernikedreef 11. Meer informatie staat op www.hsleiden.nl/studiumgenerale

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×