Geen geld voor nieuwe schoolgebouwen

Leiden heeft na volgend jaar te weinig geld voor het vervangen van verouderde schoolgebouwen. Ook voor noodzakelijke uitbreidingen is vanaf 2014 geen geld. Lopende en geplande projecten gaan wel door. Dat staat in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs dat de gemeente na overleg met de schoolbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs heeft vastgesteld. Het plan behelst een periode van 15 jaar (2012-2027) en is gemaakt op basis van de huidige financiële vooruitzichten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×