GroenLinks: Leidse Duurzaamheidsagenda wassen neus

Gisteravond stemden op één na alle partijen in de gemeenteraad in met de Leidse Duurzaamheidsagenda. Alleen GroenLinks stemde tegen. De partij die zich graag als hoeder van de duurzaamheid ziet, had daarvoor volgens fractievoorzitter Pieter Kos een goede reden: “Het is een volstrekt ambitieloos document. Soms moet je gewoon zeggen dat iets niet voldoende is. Als je ziet dat zelfs de VVD er juichend mee akkoord gaat, zegt dat eigenlijk al genoeg”.

Chris de Waard in gesprek met Pieter Kos, fractievoorzitter van GroenLinks Leiden.

In de Duurzaamheidsagenda staat wat de gemeente tot 2014 gaat doen op het gebied van zaken als energiebesparing, afvalscheiding, rijden op aard- en biogas en meer groen in de stad.

GroenLinks diende, vaak samen met de Partij voor de Dieren, een hele serie wijzigingsvoorstellen in om de Duurzaamheidsagenda wat meer te laden. Zaken als 20% van de verbruikte energie lokaal en duurzaam opwekken, afspraken met marktpartijen over duurzamer bouwen, betere isolatie van bestaande huurwoningen, een Leidse windmolencoöperatie, een plan voor stadslandbouw. Ze haalden allemaal geen meerderheid in de Leidse raad.

Naast GroenLinks had vooral de Partij voor de Dieren moeite met de ambities die de gemeente zichzelf stelt. Fractievoorzitter Dick de Vos: “Het zijn enkele roeislagen vooruit, tegen de stroom in. Dat schiet niet echt op”. Hij hield een pleidooi voor ‘meer van het goede’ in plaats van ‘minder van het slechte’. Ook vroeg hij opnieuw aandacht voor het klakkeloos verstrekken van plastic tasjes door de Leidse middenstand. Alleen al het achterwege laten van de vraag ’tasje erbij?’ leidt volgens De Vos tot een enorme reductie. Zijn motie, samen met GroenLinks en de PvdA, waarin de gemeente wordt gevraagd hierover het gesprek aan te gaan met de winkeliers, haalde het wel. Net als een voorstel van Peter Labrujère van de Stadspartij Leiden Ontzet om een concreet plan te maken om energie te besparen in gemeentelijke gebouwen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×