PvdA bezorgd over Wet Houdbare Overheidsfinanciën

De PvdA maakt zich zorgen over de Wet Houdbare Overheidsfinanciën, die de overheid momenteel voorbereidt. Deze wet kan grote gevolgen hebben voor de gemeentefinanciën. De bedoeling is dat het Rijk de bevoegdheid krijgt om boetes uit te delen aan gemeenten als zij in een bepaald jaar een te groot financieel tekort hebben. Bovendien kan de wet er volgens de PvdA toe leiden dat het kabinet investeringen van gemeenten kan stopzetten. De reacties van (vertegenwoordigers van) provincies en gemeenten op de invoering van deze wet, zijn over het algemeen negatief.

De PvdA vraagt of burgemeester en wethouders bekend zijn met het ontwerp-wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën en of zij de strekking ervan aan de raad kunnen toelichten. Ook is de partij benieuwd naar de reactie van het college op het wetsvoorstel en wat de gevolgen ervan voor de gemeente Leiden zijn. Daarbij denkt de PvdA met name aan de Nuonreserves voor duurzame investeringen. De partij vraagt zich af of de gemeente die investeringen eerder in moet zetten, om te voorkomen dat het rijk ze stopzet. Ook informeert de partij naar de gevolgen voor de Nuonreserves die nu rente opleveren om het jaarlijks dividendverlies te compenseren. In de Bestuursafspraken tussen het Rijk en onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is afgesproken dat het huidige percentage (0.38% BBP) dat gemeenten mogen `bijdragen’ aan het EMUtekort in 2011 zou worden geactualiseerd op basis van een `breed onderzoek’. De partij informeert naar de stand van zaken daarvan. Tenslotte wil de PvdA weten hoe de gemeente op het wetsvoorstel heeft gereageerd.

Pp. 15 en 16 van de Bestuursafspraken, //www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2011/09/06/aanbiedingsbrief-bestuursafspraken/bestuursafspraken.pdf

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×