Ruim €130 miljoen voor vernieuwing Zuid-Hollandse economie

De provincie Zuid-Holland steekt tussen nu en 2015 bijna 131 miljoen euro in de vernieuwing van economische topsectoren en de herontwikkeling van bedrijventerreinen in Zuid-Holland. De nadruk van het economisch beleid van de provincie komt de komende drie jaar te liggen op bevordering van het innoverend vermogen van drie economische pijlers: het havenindustrieel complex (mainport), de tuinbouw (greenport) en de kennisintensieve bedrijvigheid (brainport). Dit staat in de Beleidsagenda Regionale Economie en Energie 2012-2015: “Kansen zien, kansen grijpen” die Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben vastgesteld. De visie is afgelopen woensdag behandeld in de commissie Ruimte en Leefomgeving van Provinciale Staten. De inzet op deze drie economische pijlers gebeurt vanuit het samenwerkingsverband Zuidvleugel, waarin de overheden van de Zuidelijke Randstad zijn vertegenwoordigd. Binnen de Zuidvleugel zijn 22 innovatieve projecten geselecteerd om de topsectoren te versterken. De provincie maakt rond de zomer bekend welke projecten dat zijn. De sectoren hebben volgens de provincie op het terrein van werkgelegenheid en omzet de meeste toegevoegde waarde in Zuid-Holland. Het zijn de groeimotoren van de economie. Voorwaarde is dat de drie pijlers aansluiting vinden bij de biobased economy, waarbij niet langer fossiele grond-en brandstoffen gebruikt worden, maar biomassa.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×