Niet meer verdwalen in Zuidhoven

Wie de wijk Zuidhoven in Leiden Zuid-West bezoekt, weet voortaan in één oogopslag waar hij of zij is. Op initiatief van de werkgroep Leefbaarheid, zijn er afbeeldingen geplaatst op flats in de straten de Akker-, Weide-, Bos-, Duin- en Meerhof. De afbeeldingen zijn het resultaat van een wedstrijd onder de bewoners. Acht jaar geleden werd in de Leefbaarheidsgroep het idee geopperd om de straatnamen van de hoven te voorzien van mooie afbeeldingen. Naast het opfleuren van het straatbeeld was het vooral de bedoeling om duidelijk te maken in welke straat men zich bevindt. Door de renovatieprojecten in de wijk duurde het even voordat het idee uitgevoerd kon worden. Omdat de Leefbaarheidsgroep het belangrijk vond dat de afbeeldingen goed in de smaak zouden vallen bij de bewoners is er niet gekozen voor een kunstenaar of bestaande afbeelding. Er is een wedstrijd uitgeschreven waarin bewoners gevraagd werd een ontwerp in te sturen. Inmiddels zijn de vijf winnende afbeeldingen aangebracht op de gevels in de diverse hoven. Op woensdag 23 mei vindt om 15:30 uur de officiële presentatie en prijsuitreiking plaats bij de Buurt Ontmoetings Plek aan Willem Klooslaan 15. Er wordt dan een route gelopen langs de vijf flats. Leidse dichters hebben zich laten inspireren door de straatnamen. Deze gedichten worden bij de presentatie voorgedragen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×