Gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD, verkeer en vervoer) gaf afgelopen avond een persconferentie in het Golden Tulip hotel in Leiden. Daar maakte ze de keuze bekend voor het tracé van de RijnlandRoute. Het wordt de buitenom variant 'Zoeken naar Balans' langs de Stevenshof en door Voorschoten. Om de pijn voor omwonenden wat te verzachten steekt de provincie 100 miljoen euro extra in een betere inpassing van de snelweg. Zo krijgt Voorschoten een extra lange tunnel (950 meter in plaats van 600) en wordt de weg langs de Stevenshof verdiept aangelegd in een open tunnelbak. (Foto's: Chris de Waard).

Provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden en Holland Rijnland verwerpen Churchill Avenue

Er komt een nieuwe wegverbinding tussen de A4 en de A44. Die gaat door Voorschoten en langs de Stevenshof. Met een extra financiële injectie van 100 miljoen zorgt de provincie voor een betere inpassing van de omstreden variant ‘Zoeken naar Balans’. De Churchill Avenue is daarmee van de baan. Veel te duur en niet toekomstbestendig is het harde oordeel van de provincie. Het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland sluit zich daarbij aan en ook het Leidse College van Burgemeester en Wethouders snapt waarom de provincie deze keus maakt. Voorschoten is woedend en noemt het besluit onacceptabel. Ook in Zoeterwoude staan ze niet te juichen.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD, verkeer en vervoer) licht de keuze voor het Zoeken naar Balans Optimaal tracé voor de RijnlandRoute toe. Ook gaat ze in op het besluit over de RijnGouwelijn. In plaats van een tram door Leiden wordt dat een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding voor Zuid-Holland Noord met een frequentieverdubbeling tussen Leiden en Utrecht (trein) en een aantal, deels vrije, buscorridors in de regio.

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×