Lezingen Friese archeologie bij Oudheden

Archeologen uit Friesland spreken volgende week vrijdag over hun onderzoek en ontdekkingen. Dat doen zij in het kader van de `12 Provinciën Lezingen’. De eerste spreker van de middag, oud-conservator van het Fries Museum Evert Kramer, weet veel te vertellen over de ontwikkelingen die de archeologie in Friesland heeft doorgemaakt. De eerste terp werd in 1845 opgegraven. De eerste vondsten uit de oude steentijd komen uit de jaren `30 van de vorige eeuw. Marjan Galestin van de Rijksuniversiteit Groningen spreekt vervolgens over de relatie die de Friese bewoners hadden met de Romeinen. In de Friese terpen zijn veel Romeinse vondsten gedaan, terwijl Friesland geen deel uitmaakte van het Romeinse Rijk. Het verhaal van Hugo ter Avast van het Hannemahuis in Harlingengaat over de handelscontacten van Harlingen in de 16de-17de eeuw. Op de plek van het Hannemahuis zelf was in de 18de eeuw een jeneverstokerij gevestigd. De reeks `12 Provinciën Lezingen’ is een initiatief van Hazenberg Archeologie en het Rijksmuseum van Oudheden. De lezingenserie behandelt de meest uiteenlopende archeologische onderwerpen uit alle twaalf provincies. De lezingen geven een beeld van de archeologische infrastructuur van elke provincie: de musea, de bedrijven, de amateurverenigingen en de archeologische bezienswaardigheden. Na Friesland staan in 2012 de provincies Zuid-Holland (28 september), Limburg (26 oktober) en Drenthe (30 november) op het programma. Op www.rmo.nl staat meer informatie.

De middag duurt van 14.30 tot 16.30 uur. Deelname kost €5 per persoon, inclusief één consumptie.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×