Boerenlandpad, foto: PR.

Weer wandelen door het Land van Wijk en Wouden

Vanaf morgen is het Land van wijk en Wouden weer open voor het publiek. Het broedseizoen is voorbij, dus wandelaars kunnen de boerenlandpaden weer op. De boerenlandpaden van het Land van Wijk en Wouden zijn een bijzondere serie van wandelroutes. Met overstapjes en klaphekjes krijgt de wandelaar gelegenheid om tussen het vee door over het land van de boer te wandelen. In totaal telt het Land van Wijk en Wouden zeven boerenlandpaden. De paden worden onderhouden en beheerd door de agrarische natuurvereniging VANL Wijk & Wouden en boeren uit het gebied zelf. Voor het onderhoud, informatievoorziening en het geven van recht van overpad, ontvangen de beheerders en boeren een kleine jaarlijkse vergoeding van regio Holland Rijnland, Provincie Zuid-Holland en Landschapsfonds Alphen aan den Rijn. Meer informatie over de routes staat op www.landvanwijkenwouden.nl  

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×