Leidse onderzoekers schrijven over water

Geert de Snoo en Martina Vijver, onderzoekers van de Universiteit Leiden, hebben het boek `Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’ geschreven. In dat boek is te lezen dat in het Nederlandse oppervlakte water veel minder bestrijdingsmiddelen voorkomen dan enkele decennia geleden, maar dat de behaalde winst voornamelijk dateert van voor 2001. De laatste tien jaar is nauwelijks verbetering geboekt. Dat komt doordat Een à twee procent van het landbouwareaal nu voor de grootste problemen zorgt. Volgens de auteurs zijn de grootste vervuilers telers van maïs en bollen, en broeikassen. Vijver en De Snoo geven in hun boek ook antwoord op vragen als: “Waar en wanneer worden bestrijdingsmiddelen in het water aangetroffen en worden daarbij de normen overschreden?” en “Wat zijn de mogelijke gevolgen van het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het water voor de daarin levende planten en dieren?”

Volgens de onderzoekers kan de algehele waterkwaliteit in Nederland onder andere verbeterd worden door een spuitvrije bufferzone van 1,5 meter breed langs sloten in te stellen.

De Snoo en Vijver hebben gebruik gemaakt van de bestrijdingsmiddelenmetingen van alle waterbeheerders in Nederland. Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden, waaraan de beide onderzoekers zijn verbonden, heeft een internetinstrument ontwikkeld waarmee de verzamelde monitoringsgegevens online te raadplegen zijn. Dit kan op www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl. Via deze site is ook het boek te bestellen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×