Corporaties geven lage middeninkomens voorrang op huurwoningen in vrije sector

Veel mensen met een laag middeninkomen wonen In een sociale huurwoning, hoewel dat huis niet meer aan hun woonwensen voldoet. Bij wijze van proef, bieden de Leidse corporaties deze huishoudens nu voorrang op vrije sector woningen in hun werkgebied, met een huurprijs tussen € 664,66 en € 800,- per maand. Deze proef duurt van 1 september 2012 tot 1 september 2013 en moet er toe leiden dat mensen met een laag middeninkomen passende woonruimte vinden. Ook moet het experiment zorgen voor een toename van doorstroming binnen de Leidse woningmarkt.

Jaap van Sandijk spreekt met directeur Gerda van den Berg van De Sleutels over de gezamenlijke aanpak van het scheefwonen door Leidse corporaties.

De woningen worden twee weken aangeboden op www.woonzicht.nl onder het menu ‘wonen zonder wachtlijst’. Iedereen met een inkomen boven de €34.085,- mag reageren op de woning. Huishoudens die momenteel in een sociale huurwoning wonen van één van de deelnemende corporaties en een inkomen hebben tussen €34.085,- en €43.000,- per jaar, krijgen voorrang. Bij meer dan één passende reactie wordt geloot. Dit experiment is een samenwerking tussen corporaties de Sleutels, Ons Doel, Portaal en Ymere.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×