GGD Hollands Midden start grootschalig gezondheidsonderzoek

Nog deze maand start de GGD Hollands Midden een grootschalig gezondheidsonderzoek onder de volwassen inwoners en de ouderen van de gemeenten in haar regio. De GGD HM vraagt ongeveer 23.000 personen van 19 jaar en ouder een schriftelijke of digitale vragenlijst in te vullen. Hun namen worden willekeurig door een computer uit het bevolkingsregister gekozen. Deze vragenlijst gaat onder meer over ziekten en aandoeningen, roken, lichaamsbeweging en psychische problemen. Het onderzoek geeft inzicht in de gezondheid, de leefstijl en het zorggebruik van de bevolking in Hollands Midden. De GGD HM heeft dergelijke onderzoeken al eerder uitgevoerd. Wel is het nu voor het eerst dat alle GGD’en in Nederland het onderzoek tegelijk uitvoeren. Ze werken hierbij samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De gemeenten in Hollands Midden gebruiken de gegevens uit het onderzoek voor de ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van de inwoners te verbeteren. Meer informatie over het onderzoek staat op www.ggdhm.nl/onderzoek

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×