‘Nieuwbouw Brittenstein: parkeeroverlast en natuurverlies’

Rijnhart Wonen schroeft de nieuwbouwplannen voor het complex Brittenstein in de wijk Ouderzorg terug. De eerste ontwerpen, waarin werd uitgegaan van 80 woningen en een parkeergarage, zijn van tafel. Maar omwonenden zijn niet gerustgesteld.

Woensdagavond presenteerde Rijnhart Wonen een nieuw Brittensteinplan aan de Leiderdorpse politiek. Daarin wordt uitgegaan van 60 woningen en vier woonlagen. Het eerste plan, waarin was voorzien in een parkeergarage onder het complex, is door de gemeente naar de prullenbak verwezen. Een parkeergarage voor een complex met sociale huurwoningen in een wijk zonder betaald parkeren is financieel onhaalbaar, zo vertelde de gemeente aan de woningcorporatie tijdens een evaluatie van het eerste plan. Volgens directeur Jan de Vries van Rijnhart Wonen moeten alle partijen (gemeente. woningcorporatie en omwonenden) nu hun ‘grenzen verleggen’. Als een parkeergarage niet kan, moet parkeerruimte gevonden worden op het maaiveld en in het openbaar groen. De parkeernorm die de gemeente hanteert moet volgens Rijnhart Wonen naar beneden worden bijgesteld. Dat kan, zegt Rijnhart, omdat de doelgroep (starters en senioren) gemiddeld over minder auto’s beschikken.

Op het nieuwe ontwerp is onder meer parkeerruimte gecreeerd aan de Tollenaersingel – onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van de gemeente. Dat leidde tot bezwaar van D66 en Groen Links. Ed Grootaarts (D66) wees op de belangrijke natuurwaarden van de wijk Ouderzorg. ‘En van de term functioneel groen die u gebruikt word ik rillerig.’ ‘Bij een singel denk ik niet meteen aan breed parkeren’, voegde Jeff Gardeniers (CDA) daar aan toe. Vrijwel alle partijen stelden vraagtekens bij de toekomstige parkeersituatie in de wijk. Ze vrezen dat de druk zal toenemen.

De massaal toegestroomde buurtbewoners konden niet meepraten omdat de presentatie was bestemd voor de politiek. Maar na afloop gaven ze aan te vrezen voor toename van parkeerdruk en het verlies van groen. ‘En juist vanwege het groen in de wijk zijn we hier komen wonen’, zei Tollenaersingelbewoner Lex de Moes.

Volgende week woensdag bespreekt de commissie Ruimte de kaders en randvoorwaarden voor de nieuwbouw van de Brittenstein.   

Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×