Begin vorig jaar werden de eerste plannen gepresenteerd. MAXWAN Architects + URBANISTS uit Rotterdam maakte een stedenbouwkundige visie voor het gebied.

Plannen stationsgebied: Ambitieus of megalomaan

Een meerderheid in de Leidse gemeenteraad is blij met de plannen die Leiden heeft met het stationsgebied. In 2030 moet het gebied een complete metamorfose hebben ondergaan. Niet naar voorbeeld van Brussel of Parijs, zoals het college eerder juichte, maar gewoon een Leidse maat. Het plan voorziet in nieuwe kantoren, woningen, grote winkelsruimtes voor zaken als de Media Markt, fiets- en autoparkeerplaatsen en de verplaatsing van het busstation naar de achterkant (zeezijde) van het station.

Wethouder Van Woensel licht de plannen toe aan Chris de Waard.

Niet iedereen is gelukkig met de plannen. Grootste tegenstander is collegepartij CDA die het een megalomaan project vindt. Andere partijen zijn wel tevreden. Grootste punt van zorg bleek afgelopen week het grote aantal vierkante meters kantoorruimte dat er wordt bijgebouwd. De SP kondigde aan het plan op dat punt te willen aanpassen en kreeg daarvoor heel steun. Zoveel dat wethouder Van Woensel (VVD, Ruimtelijke Ordening) de raad snel tegemoet kwam en het plan flexibeler maakt. Als er straks meer vraag is naar woningen dan naar kantoren, is niet alles in beton gegoten.

CDA, SP en D66 gaan met elkaar in debat onder leiding van Melle Tuik tijdens een uitzending van Nieuws071.

De verhuizing van het busstation naar de andere kant van Leiden Centraal vindt de politiek een goed idee. Wel zijn er nog veel vragen over de afwikkeling van het busverkeer. De antwoorden worden binnen enkele weken verwacht. Wethouder Strijk (D66, bereikbaarheid) is daarover mog met de provincie in gesprek.

Op een ander belangrijk punt kreeg de raad ook zijn zin. De ‘missing link’ wordt gefixd. Daarmee wordt de loop- en fietsroute bedoeld van het Stationplein naar de binnenstad. De route moet zó aantrekkelijk worden dat mensen massaal worden verleid om hun euro’s in het centrum uit te geven. Volgens Van Woensel gaat Leiden een rode loper uitleggen van station tot Blauwpoortsbrug: “Ze moeten als het waren de stad ingezogen worden”. Met name D66 en de PvdA maakten zich hard voor het aanpakken van die entree.

Dat de plannen doorgaan, is inmiddels wel duidelijk, maar daar is vooral het CDA diepongelukkkig over. De binnenstad wordt leeggegeten met zoveel extra winkelmeters bij het station, er dreigt nóg meer kantorenleegstand elders in Leiden en de besteede bioscopen kunnen het wel vergeten als er bij het station een megabios wordt geopend. CDA-raadslid Bonestroo vindt overigens wel dat er íets moet gebeuren bij het station, maar wil vooral dat het Stationsplein wordt aangepakt. Bouwplannen moeten in zijn ogen veel kleiner. Bijvoorbeeld 50 in plaats van 70 meter hoog. “Dit plan is megalomaan, buiten iedere proportie!”, zo fulmineert Bonestroo. “Dit is een plan dat nooit uitgevoerd gaat worden. Aan het eind van het liedje zijn er forse tekorten en zijn de wijken de dupe.”

SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen is veel positiever. Hij noemt de plannen ’toekomstgericht’. Zeker nu het college zijn voorstel overneemt om zo nodig meer woningen en minder kantoren neer te zetten. Hoewel woningen minder opleveren dan kantoormeters, is dat financieel toch zó interessant voor Leiden dat daar wel een mouw aan gepast kan worden. Als Leiden groeit krijgt de stad een hogere uitkering uit het Gemeentefonds. Dat is weliswaar een ander potje, maar het college ziet die voordelen ook wel. De SP ziet liever geen grote nieuwe bioscoop bij het station.

D66-raadslid Jeffrey van Haaster hoort ook bij de voorstanders. Naast de plannen bij het station zelf, hamert hij op de aansluiting met de binnenstad. Alleen dan profiteert ook het centrum van alle investeringen bij Leiden CS. “De aansluiting met de binnenstad is cruciaal. Bij het station komt alleen aanvullende detailhandel. Het centrum krijgt daardoor alleen maar meer bezoekers. Voorwaarde is wel dat er een soort vloeiende beweging ontstaat van het station naar de (busvrije) Steenstraat en Beestenmarkt.

Begin oktober stemt de raad definitief over de plannen die Leiden met het stationsgebied heeft. In de periode tot 2030 wordt het in zeven deelprojecten uitgevoerd. Als eerste het Rijnsburgerblok (Gat van Van Putte) waar in 2014 de schop in de grond gaat.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×