Open brief (ex) Actiegroep geen RWO door de Kooi

De Kooi is ontzettend gelukkig met het inzicht bij B&W dat er voor een Ringweg Oost door de Kooi geen politiek en maatschappelijk draagvlak is. Met het besluit, zoals genomen door B&W op 27 september, dat het tracé door de Sumatrastraat niet doorgaat heeft de Kooi een verdiende winst binnen. Onze mooie tuinstadwijk blijft staan en blijft leefbaar. Het is cruciaal geweest dat de raadsleden hun rol als volksvertegenwoordiger goed hebben opgepakt. Dit hebben zij gedaan door op locatie over het plan in gesprek te gaan met bewoners. Dankzij heel veel inzet, deskundigheid en gezond verstand hebben bewoners van de Kooi kunnen onderbouwen dat het door het college voorgestelde kaderbesluit een veel te optimistische verkoop was van een slecht plan. Dit besluit is daarmee niet alleen winst voor de Kooi maar ook voor onze democratie. Naast dank voor alle bewoners van de Kooi die hun steentje hebben bijgedragen, past ook speciale dank aan Groen Links, de SP en de PvdA voor hun actieve steun aan de wijk. Wij willen ook de morele steun van de kleinere stadspartijen niet onvermeld laten.

Zoals gezegd is het besluit van B&W winst voor de Kooi. Voor Leiden is spreekwoordelijk een slag gewonnen maar nog niet de oorlog. De Kooi strijdt al sinds 2008 samen met alle wijkverenigingen langs de Ringweg Oost route tegen het dogma van de gemeente dat het aanleggen van een Ringweg Oost de oplossing is voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Leiden en het autoluw maken van de binnenstad. De gemeente blijft doof voor de, te onderbouwen, uitspraak van de gezamenlijke wijkverenigingen dat een Ringweg Oost aanleggen betekent dat er ruim 160 miljoen euro wordt uitgeven voor het trekken van meer autoverkeer naar de binnenstad. Autoverkeer dat niet in de binnenstad hoeft te zijn. Wat zijn eigenlijk de resultaten die het verbeteren van de bereikbaarheid op moeten leveren?  Wij hebben nog nooit een resultaatbeschrijving gezien. Het zijn geen tijden voor geldverspilling, daar zitten bewoners maar ook ondernemers in Leiden niet op te wachten. Het is tijd voor een zorgvuldig proces dat tot gewenste resultaten leidt.

De Kooi is trots op haar eigen mooie tuinstadwijk, maar is dat ook op het centrum van de stad. Daarom, vanuit een reflectie op het proces tot dusver, de oproep aan B&W tot een pas op de plaats om een project uit te werken wat positieve resultaten oplevert voor heel Leiden. In de verklaring van B&W over het stoppen met het tracé Sumatrastraat valt te lezen dat zij terugvallen op ingesleten handelingspatronen. Zij zetten opnieuw in op het overtuigen van Leiderdorp om het tracé Ringweg Oost via Leiderdorps grondgebied erdoor te krijgen, zonodig met hulp van de provincie.

Waarom kiest B&W ervoor om weer door te denderen op wegen waarvan iedereen weet dat ze doodlopend zijn? Waarom nu weer heel veel tijd verliezen en geld verspillen aan een traject waar al voor de start de belangrijkste stakeholder (Leiderdorp) en actiegroepen (alle wijkverenigingen) hun munitie klaar leggen? Voor het probleem van de bereikbaarheid is ons advies aan B&W om de nu ontstane situatie te gebruiken voor een pas op de plaats en het maken van een projectplan met kans van slagen. Maak een goede analyse van het probleem en een goede resultaatbeschrijving van de gewenste uitkomsten. Doe dit samen met alle stakeholders (ook de randgemeenten). Op deze wijze ontstaat er niet alleen draagvlak maar ook veel ruimte voor creatieve oplossingen. U heeft gemerkt wat er aan energie, gezond verstand en deskundigheid in de wijken aanwezig is. Zet dat nu eens in op een positieve manier zodat we samen, gemeente, ondernemers en bewoners, die spreekwoordelijke oorlog kunnen winnen. De tijdsinvestering aan het begin wordt teruggewonnen door minder inspraakprocedures en processen.

(Ex) Actiegroep geen RWO door de Kooi

Dit persbericht is een samenvatting van een open brief aan B&W. Kijk voor de hele brief aan B&W op www.leidennoord.nl of www.rwonietzo.nl.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×