Conferentie 'HEMA voor Hoogbegaafden

Belangstellenden zijn aanstaande woensdag welkom bij de conferentie HEMA: hoogbegaafd, excelleren, maatwerk, actie! . Organisatoren zijn het Lectoraat Passend Onderwijs/ Inclusive Education van Hogeschool Leiden, Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School, Bureau Talent en de Ambulante Educatieve Dienst. Tijdens de conferentie krijgen leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs praktische kennis en handvatten aangereikt waarmee zij het leerproces van hoogerbegaafde leerlingen beter kunnen begeleiden. Ervaringsdeskundigen zoals leerkrachten, ouders en hoogbegaafde leerlingen zelf gaan hierover met de deelnemers in gesprek. Keynote speaker Marc Lammers, bondscoach van het  Nederlands dames hockeyteam, geeft daarnaast een lezing over `coachen op talent’. Ook zijn er diverse inspirerende workshops te volgen op het gebied van passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. De conferentie geeft nieuwe impulsen en inspiratie, zodat iedereen met praktische ideeën naar huis gaat.   Belangstellenden zijn vanaf 12.30 uur welkom bij Holiday Inn Leiden. Aanmelden kan via www.wsnsregioleiden.nl/conferentie_2012.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×