D66 neemt buurthuizen onder de loep

In juli van dit jaar deed D66 Leiden onderzoek naar drie buurthuizen in Leiden. De partij vroeg aan de hand van een vragenlijst mensen in en om de buurthuizen ’t Spoortje, Vogelvlucht en Stevenshof waarom ze wel of niet het buurthuis bezoeken. Ook werd hen gevraagd wat ze van de activiteiten die er georganiseerd worden vinden. De uitslagen van het onderzoek laten zien dat iets minder dan de helft van de bevraagden gebruik maakt van een buurthuis. Het meest in trek lijken de kinderactiviteiten.

D66 gemeenteraadslid Lise-Lotte Kerkhof benadrukt: “Omdat we maar 142 mensen hebben geënquêteerd, kan de uitkomst van deze enquête vooral indicatief worden gebruikt. Wel riep het resultaat van de steekproef vragen op over het doel en de functie van de verschillende buurthuizen.” D66 heeft deze vragen voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Men geeft ‘geen tijd’ als voornaamste reden om niet naar een buurthuis te gaan. Ook geeft het grootste gedeelte van de bewoners aan geen heil te zien in fusering van buurthuizen. Het liefst houden ze hun ontmoetingsplek in eigen wijk met activiteiten die afgestemd zijn op de wijksamenstelling en de behoefte van bewoners.

Advertentie

Cultuur Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×