Otto Swertz uit Voorschoten is een van die meer dan betrokken bewoners die zich al jaren met de RijnlandRoute bezighouden. Hij schreef onder meer de Burgernotitie RijnlandRoute. (Foto: Chris de Waard).

Aanvullend onderzoek RijnlandRoute al klaar

De provincie Zuid-Holland stuurt de aanvullingen op het milieueffectrapport over de RijnlandRoute volgende week aan de Commissie voor de m.e.r. Dat heeft de provincie zojuist laten weten. De Commissie voor de m.e.r. bracht gisteren een voorlopig advies uit waarin om extra onderzoek werd gevraagd. Volgens de provincie is dat extra onderzoek al bijna allemaal gedaan en ook al grotendeels openbaar. De provincie zegt het definitieve advies met vertrouwen tegemoet te zien.

Via Sleutelstad FM reageerden vanmiddag Joost Klimbie (Team Churchill Avenue) en Otto Swertz (Burgernotitie RijnlandRoute) op de recente ontwikkelingen rond de RijnlandRoute.

De provincie gaat ondertussen door met het uitwerken van de inpassing van het gekozen tracé Zoeken naar Balans. Naar verwachting wordt nog deze maand bekend gemaakt dat een geboorde tunnel bij Voorschoten mogelijk is.

De Commissie voor de m.e.r. meldde gisteren niet te beschikken over alle informatie die ze nodig heeft om de verschillende tracés te kunnen vergelijken. De provincie had de optimalisatiemogelijkheden voor de tracés echter al in kaart gebracht evenals de maatregelen die genomen moeten worden om nadelige milieu-effecten aan te pakken of te voorkomen.

Op 27 juni stemden Provinciale Staten in met het voorstel van Gedeputeerde Staten voor de aanleg van de RijnlandRoute met het tracé Zoeken naar Balans. PS verbonden hier enkele moties aan die tegemoet komen aan wensen vanuit de bevolking. Zo wordt onder meer de mogelijkheid van een geboorde tunnel bij Voorschoten onderzocht.

De aanvullende informatie die aan de Commissie voor de m.e.r. wordt toegezonden is volgende week ook te raadplegen via www.rijnlandroute.nl

Leiden Voorschoten Zoeterwoude RijnlandRoute


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×