Doorsnede van de boortunnel, zoals die onder Voorschoten zal worden aangelegd. (Impressie: Provincie Zuid-Holland).

RijnlandRoute bij Voorschoten door boortunnel

Zoals Sleutelstad vorige week al kon melden, krijgt het deel van de RijnlandRoute bij Voorschoten een geboorde tunnel. Onderzoek van ingenieursbureau Movares wijst uit dat een dergelijke tunnel tussen de A4 en de A44 technisch mogelijk is. Ook financieel blijkt het haalbaar. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Voorschoten gaan de benodigde extra € 13 miljoen betalen. Dit voorstel gaan beide colleges voorleggen aan respectievelijk Provinciale Staten en de gemeenteraad.

Roel van Niekerk sprak vanmiddag in Nieuws071 met de Voorschotense wethouder Freddy Blommers en de Leidse raadsleden Pieter Kos (GroenLinks) en Julian van der Kraats (SP). Kos is uiterst kritisch over de tunnel: “Goed voor Voorschoten, maar Leiden is de lul”. De SP is blij en ook in Voorschoten gaan de vlaggen uit.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt, wethouders Freddy Blommers (Voorschoten) en Robert Strijk (Leiden) tonen zich tevreden dat de boortunnel inderdaad mogelijk blijkt te zijn. Die heeft veel voordelen voor mens en milieu. In Voorschoten en aan de Vlietweg in Leiden ter hoogte van Vlietland hoeven geen woningen te wijken voor de aanleg van de weg en voorzieningen zoals de sportvelden, volkstuinen en golfbaan kunnen behouden blijven.

De boortunnel onder Voorschoten krijgt een totale lengte van 2280 meter. De tunnelmonden komen op 240 meter ten oosten van de Vliet en 240 meter ten westen van de spoorlijn. De ligging is iets verlegd waardoor het tracé is rechtgetrokken.

Op 27 juni stemden Provinciale Staten in met het voorstel van Gedeputeerde Staten voor de aanleg van de RijnlandRoute met het tracé Zoeken naar Balans. Met een motie verzochten PS onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een boortunnel en daarmee tegemoet te komen aan wensen vanuit de bevolking. Op 28 juni nam de Tweede Kamer een positief besluit over het toekennen van het gebiedsbudget voor de aanleg van de RijnlandRoute en het HOV NET Zuid-Holland Noord.

Advertentie

Leiden Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×