Draconische rijksbezuinigingen treffen ook Leiden

Leiden moet de komende jaren opnieuw zeer fors bezuinigen. Pijnlijke maatregelen zijn daarbij omvermijdelijk. Vandaag heeft wethouder Robert Strijk (D66, financiën) de gemeenteraad geïnformeerd over de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen in het regeerakkoord. Die lopen voor Leiden de komende jaren op tot wel vijftien miljoen euro. Daarbij zijn de gevolgen van het decentraliseren van bijvoorbeeld de jeugdzorg nog niet meegenomen.

Volgens Strijk gaat het nu nog om een ruwe schatting, maar de kans dat het meevalt lijkt bijzonder klein. Afschaffing van het ‘BTW-compensatiefonds’ kost Leiden 4,5 miljoen. Daar bovenop komt een korting op de rijksuitkering via het gemeentefonds van 3 miljoen. Een algemene efficiëncykorting slaat voor 1,6 miljoen euro in Leiden neer. Tenslotte hebben gemeenten de afgelopen jaren minder uitgegeven aan onderwijshuisvesting dan de bedragen die ze daarvoor van het rijk ontvingen. Dat geldt niet voor Leiden, maar kost de gemeente nu toch 2,3 miljoen. bovenstaande bedragen tellen op tot 10,5 miljoen euro. Daar bovenop komt nog de bezuiniging die het rijk doorvoert via de nieuwe ‘Participatiewet’. Leiden krijgt daardoor naar verwachting 5,5 miljoen minder om mensen aan een baan te helpen.

Tenslotte waarschuwt Strijk dat door de extra taken die gemeenten krijgen toebedeeld de financiële risico’s toenemen. Hij vindt daarom dat het ‘weerstandsvermogen’ van de gemeente omhoog moet. Vandaag en donderdag vergadert de Leidse raad over de begroting van volgend jaar. Een aantal partijen heeft daarbij het oog laten vallen op die weerstandsreserve om een aantal bezuinigingen ongedaan te maken. Dat zal op forse weerstand van het college kunnen rekenen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×