Leidse wijkmanagers houden baan

De raad draait vandaag een voorgenomen bezuiniging op het wijkmanagement terug. Het college schrapte de wijkmanagers omdat er fors bezuinigd moet worden. Ook in de eigen ambtelijke organisatie. De raad is het met dat principe wel eens, maar wil dat het college niet een hele afdeling wegbezuinigd, maar het geld zoekt in effcienter werken in de hele organisatie. Eerder had het college ook toegezegd dat dat kon. De ruim vijf ton die nodig is om het wijkmanagement overeind te houden, wil de raad voor ongeveer de helft betalen door de gemeentelijke spaarpot niet met ruim drie miljoen te laten groeien. Het restant moet alsnog uit efficiënter werken komen. De voorstellen om het wijkmanagement te redden komen van de ChristenUnie en D66.

Wethouder Pieter van Woensel en D66-raadslid Timo Gubbens over het wijkmanagement.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×