De Breestraat in 2022: een voetgangersgebied zonder bussen (afbeelding: Vincent Muller).

Plannen Breestraat 2022 gepresenteerd aan gemeente

De projectgroep Breestraat 2022 van het Stadslab heeft deze week haar toekomstvisie op de Breestraat in 2022 gepresenteerd. Het doel is om binnen 10 jaar van de Breestraat een verrassend en inspirerend voetgangersgebied te maken. Het gebied zal hiervoor ‘onthaast’ moeten worden. De afwezigheid van bussen, herstelde gevels, open etalages, nieuwe verlichting en klinkers in plaats van asfalt moeten de Breestraat in 2022 tot een plek maken waar je rustig en aangenaam kunt verblijven.

De huidige staat van de Breestraat baart Stadslab zorgen. Deze ‘nauwelijks te nemen hindernis, waar men zich opgejaagd voelt door het verkeer’ moest worden aangepakt. De projectgroep is ervan overtuigd dat de Breestraat de potentie heeft om uit te groeien tot een verblijfsgebied waar de voetganger centraal staat en waar je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat graag bent. Door de snelheid uit de Breestraat te halen kun je er weer met een gerust hart wandelen, winkelen, ondernemen en ontspannen.

Kernwaarden

Aan de visie liggen vier kernwaarden ten grondslag: authenticiteit (herstel van gevels, kwalitatieve bestrating en verlichting en een knipoog naar de oude dijkfunctie door toevoeging van water), beleving (mix van cultuur, horeca en winkels), verblijven (voetgangers staan centraal, fietsers zijn te gast) en verbinden (verbindt wijken, ondernemers en bezoekers). Deze visie is mede tot stand gekomen door gesprekken met ondernemers, bewoners, belangenverenigingen, centrummanagement, de gemeente en andere geïnteresseerden.

Voorproefje op de wilde plannen

2022 is nog ver weg, maar op zaterdag 25 mei 2013 wil Stadslab alvast de potentie van de Breestraat tonen. Stadslab over de experimenteerzone: “Op deze dag is de Breestraat busvrij en wordt de straat teruggegeven aan de Leidenaren. Om deze dag mogelijk te maken is iedere steun welkom. Meld je aan als vrijwilliger, deel jouw creatieve idee of steun de visie Breestraat 2022 op www.breestraat2022.nl.”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×