De Lakenhal zoekt architect voor restauratie en uitbreiding

De officiële zoektocht naar een geschikte architect voor Museum De Lakenhal is begonnen. Om in de toekomst haar positie als onderscheidend 21e eeuws kunstmuseum verder te verstevigen gaat Museum De Lakenhal restaureren en uitbreiden. Architecten kunnen zich tot 8 februari 2013 aanmelden. De aanmeldingen voor de aanbesteding worden beoordeeld door o.a. rijksbouwmeester Frits van Dongen, stadsbouwmeester Maarten Schmitt en museumdirecteur Meta Knol.

Naast restauratie van het rijksmonument de ‘Laecken-Halle’ uit 1640 en de daarachter gelegen schilderijenzalen wordt een nieuwe ruimte voor wisselende tentoonstellingen gebouwd. Daarnaast worden de publieksvoorzieningen in het museum verbeterd door bijvoorbeeld een nieuw entreegebied, een publiekszaal en museumhoreca.

De restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal is een project van de gemeente Leiden. Wethouder Jan-Jaap de Haan: “Leiden blijft investeren in haar cultuursector. Dat heeft een gunstig effect op de aantrekkingskracht van onze stad. Museum De Lakenhal is onlosmakelijk verbonden met Leiden. Het selecteren van een architect is een belangrijke volgende stap in de restauratie- en uitbreidingsplannen.”

Naast gemeentelijke financiering van € 13,5 miljoen zet het museum zich actief in om externe fondsen te werven door middel van particulier mecenaat, fondsenwerving en sponsoring.

Museum De Lakenhal is het museum van kunst en geschiedenis in Leiden, met een hoogwaardige collectie van (inter)nationaal belang. Het museum maakt beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis in Leiden toegankelijk voor een breed publiek om hen te inspireren en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Grote meesters als Rembrandt, Jan Steen, Theo van Doesburg en Erwin Olaf zijn in het museum te bewonderen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×