PrO, VVD en LO vormen nieuw college Oegstgeest

Oegstgeest heeft weer een nieuw college van burgemeester en wethouders. PrO (Progressief Oegstgeest), de VVD en LO (Leefbaar Oegstgeest) leveren alle drie een wethouder. Johanna Haanstra, voormalig wethouder in Almere, krijgt namens PrO de portefeuille Financiën en Economie. Wethouder Maatschappij wordt Jos Roeffen namens LO. Roeffen is in het dorp al bekend als adviseur en interimmanager. De VVD levert de derde en laatste wethouder. Dat is Wendelien Tönjann die ook al deel uitmaakte van het vorige college. Ze krijgt de portefeuille Ruimte. Het is de bedoeling dat de nieuwe wethoudersploeg op 10 januari wordt beëdigd.

Het nieuwe college gaat aan de slag met het nieuwe collegeprogramma ‘Toekomstperspectief’. Voor dat programma is het oude programma als basis genomen met een aantal wijzigingen. De belangrijkste daarvan zijn het maken van een plan van aanpak waarmee de gemeentefinanciën weer op orde komen. Dat plan moet eind maart klaar zijn. Het rapport ‘Het lek boven’ van Public Profit dient als basis. Het achterhouden van dat rapport was de directe aanleiding voor de val van het vorige college.

Naast de financiën wordt ook de gemeentelijke bedrijfsvoering aangepakt. Die moet worden gestroomlijnd en goed gaan aansluiten op Servicepunt71, waarin Oegstgeest samenwerkt met Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude.

Tenslotte gaat het nieuwe college ook aan de slag met een visie op gemeentelijke samenwerking of zelfs samenvoeging. Daarbij worden verschillende scenario’s uitgewerkt die vervolgens aan de raad worden voorgelegd.

VVD en PrO hebben al ingestemd met het nieuwe akkoord en de samenstelling van het nieuwe college. PrO legt het vanavond met een positief advies voor aan haar leden.

Morgen lichten de formateurs het resultaat van hun werkzaamheden hoe. Hun advies is inmiddels openbaar gemaakt.

Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×