Nieuw college Oegstgeest komt met ingrijpende maatregelen

Vrijdagmiddag werd het advies van informateurs Ruud Koole en Matthijs Huizing over een nieuw college(programma) voor Oegstgeest bekend gemaakt. Dat nieuwe college gaat aan de slag met een aangepast collegeprogramma onder de naam ‘Toekomstperspectief’. Daarin staat een aantal opvallende punten. Zo moet het nieuwe college de komende maanden met een plan komen om financieel orde op zaken te stellen. De inkomsten moeten waar mogelijk omhoog en ook wordt er een miljoen extra bezuinigd. Tegenvallers moeten voortaan worden opgevangen binnen het betreffende programma en meevallers worden gebruikt om de schuldenlast van de gemeente te verlagen.

Vanmorgen gaven informateurs Koole en Huizing in het gemeentehuis van Oegstgeest een toelichting op hun advies voor een nieuw college. Chris de Waard sprak na afloop met hoofdrolspelers Koole, Den Boer (CDA), Teeuwen (VVD), Van Teylingen (LO) en Van Tongeren (PrO).

De plannen voor een nieuw zwembad Poelmeer worden ook in het nieuwe collegeprogramma kansrijk geacht. Wel wordt er rekening gehouden met een zwembadloze periode als er niet op tijd voldoende kostendragers worden gevonden. Een ander opmerkelijk voornemen is het op termijn verlaten van het huidige gemeentehuis. Het nieuwe college moet op zoek naar goepkopere en meer flexibele huisvesting. Tenslotte komt er een kerntakendiscussie, waarbij de gemeente bepaalde taken zal afstoten.

Oegstgeest poelmeer


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×