Wethouder Strijk falikant tegen onderzoek naar Leidse boortunnel

“Het zou zeer onverstandig zijn als de Leidse gemeenteraad vanavond besluit om de provincie te vragen alsnog een onderzoek te doen naar een boortunnel onder Leiden.” Wethouder Strijk roept de raad in een brief met klem op dat verzoek van de gemeente Wassenaar niet te steunen. Volgens Strijk rond de provincie op dit moment de gesprekken af over de Leidse inpassingswensen voor de Rijnlandroute. Nu vragen om een nieuw onderzoek naar een ander tracé zou dat proces volgens de D66-wethouder verstoren, terwijl het er naar uitziet dat de meeste Leidse wensen gehonoreerd gaan worden. “Het constructief overleg met de provincie lijkt er toe te leiden dat de inpassing voor Leiden veel beter zal uitvallen dan in het oorspronkelijke ontwerp”.

Audiofragment: Wethouder Strijk licht op Sleutelstad FM toe waarom hij zo fel tegen het verzoek aan de provincie is om nu een boortunnel onder Leiden te onderzoeken.

Volgende week bespreekt de provincie de Leidse inpassingswensen met het Rijk. Op datzelfde moment aandringen op nieuw onderzoek werkt volgens Strijk contraproductief. Volgens Strijk betekent nu nog een koerswijziging ook een groot risico voor de hele RijnlandRoute. Minister Schultz moet namelijk structureel 250 miljoen euro bezuinigen op de aanleg van nieuwe wegen.

Het idee voor een boortunnel onder Leiden kwam in beeld toen enkele maanden geleden bleek dat de boortunneltechniek zo sterk is verbeterd dat een tunnel onder Voorschoten zowel technisch als financieel haalbaar werd.

Advertentie

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×