Freerunnen is 'hot' in Leiden Noord

Paul van Ark en Matthijs Feenstra werken als combinatiefunctionaris in Leiden Noord voor de drie basisscholen (Viersprong, Springplank en Singel). Zij organiseren i.s.m.  sportclubs verschillende activiteiten voor de leerlingen van deze scholen. Tijdens schooltijd bieden zij een kennismakingsles (bv judo) aan voor een bepaalde klas waaraan alle leerlingen worden geacht mee te doen. Na deze les kunnen leerlingen zich inschrijven voor nog eens 4 gratis judolessen direct na schooltijd. Daarnaast proberen Van Ark en Feenstra kader te scheppen voor de betrokken sportvereniging om eventueel nieuwe leden te kunnen begeleiden. Dit heeft bijvoorbeeld door de nauwe samenwerking met Anna Ramirez geleid tot de opening van haar sportschool in Leiden Noord. Momenteel organiseren de twee i.s.m. turnvereniging Jahn de cursus Freerunnen.  Na een open dag van Jahn, waarbij de sport werd  aangeboden, kwam er veel vraag naar de lessen. Vier extra naschoolse lessen Freerunnen voor de groepen 5,6,7 en 8 leverde 50 leerlingen op die zich actief gingen bezighouden met de spectaculaire sport waarbij natuurlijke hindernissen dienen te worden genomen. Van deze groep volgen 25 leerlingen nu wekelijks de lessen als lid van Jahn. Momenteel wordt gekeken hoe de lessen samen met Jahn uitgebreid kunnen worden naar andere wijken in Leiden.

Leiden Oegstgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×