PvdA: ‘Meer geld naar minimabeleid’

15

De Leidse fractie van de PvdA wil dat wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA) meer geld vrijmaakt voor het Leidse minimabeleid. De inkomensgrens moet worden verhoogd zodat meer mensen recht hebben op regelingen die de sociale activiteit van minima bevorderen. Daartoe dient PvdA-raadslid Anna van den Boogaard donderdagavond een motie in.

In december liet staatssecretaris Jette Klijnsma (PvdA) weten dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe hoog de inkomensgrens voor dit soort regelingen ligt. Voorheen was dat 110 procent van het bijstandsniveau.
Audiofragment: Anna van den Boogaard vertelde gisteren in Nieuws071 op SleutelstadFM over haar voorstel.

Volgens raadslid Anna van den Boogaard (PvdA) biedt dit gewijzigde beleid een kans om mensen met een laag inkomen in deze tijden van crisis te helpen. “Niet alleen mensen in de bijstand hebben moeite om sociale activiteiten te betalen. Er is ook een grote groep mensen die rond het minimuninkomen zit. Met een verhoging van de inkomensgrens komen ook zij in aanmerking voor ondersteuning.”

Die ondersteuning bestaat in Leiden onder meer uit een declaratieregeling voor allerlei sociale activiteiten. Mensen kunnen tot 225 euro per persoon ontvangen om lid te worden van bijvoorbeeld muziek- of sportverenigingen.

Delen

15 reacties

 1. De Leidse PvdA speelt hier mooi weer alsof ze niet verantwoordelijk is voor de sociale afbraak door het kabinet Rutte/Samsom waarvoor de PvdA haar met de mond beleden sociale principes te grabbel heeft gegooid. De PvdA-ers Asscher en Klijnsma zijn de uitvoerders van het meest rechtse beleid sinds Colijn, waarvan mijn vader de wrange vruchten mocht plukken. En Anna van den Boogaard (PvdA) is hun handlangster. Als ze het werkelijk goed voor heeft met de sociale minima stelt ze vanaf nu het asociale beleid van haar eigen partij ter discussie. PvdA-bestuurders zijn mensen met een heel goed inkomen die in woorden het voor de zwakkeren opnemen om hun eigen schuldgevoelens te onderdrukken maar als het er op aankomt geven ze niet thuis. Voor de minima zijn ze net zo desastreus als de VVD zo niet desastreuzer.

 2. Inderdaad, met dit soort incidentenpolitiek worden enkele mensen geholpen (en die gun ik het graag) maar in Den Haag worden door de PvdA álle sociale principes overboord gezet en loopt deze partij achter de VVD aan.
  Als Anna v,d,B. dàt zou durven zeggen en het in haar eigen partij ter discussie stellen dan krijgt ze mijn respect.
  Maar och, ook Anna zal net zoals de meeste politici wel in de eerste plaats om haar eigen hachie denken.

 3. (1) Inderdaad – het rijk heeft Leiden met 320.000 euro gekort toen het minimabeleid werd ingeperkt. Nu geeft de PvdA-staatssecretaris wel weer een beetje vrijheid terug aan gemeenten om meer aan minimabeleid te doen, maar dat geld komt natuurlijk mooi niet mee terug, dat blijft in Den Haag. 🙂 Beetje makkelijk dus. Maar:
  (2) Waarom nou zo’n goedkope sneer erachteraan, beste "itsmeanne"? Anna van den Boogaard is een enorm betrokken raadslid en het is echt complete onzin om te zeggen dat ze "in de eerste plaats om haar eigen hachie denkt". Waar haal je het vandaan?

 4. @ Mark Koek
  Fijn dat Anna van de Boogaard zo’n betrokken raadslid is, maar ondertussen neemt haar partij de minima in de tang. En daar is ze ook verantwoordelijk voor, betrokken of niet en eigen ‘hachie’ of niet. Na de verkiezingen van 18 september heeft de PvdA haar sociale masker afgezet en toont haar ware niets en niemand ontziende neo-liberale bezuinigings gezicht waarbij Rutte II aan de hand van Asscher verder gaat dan Rutte I ooit heeft gedurfd.

 5. een Leids burger op

  Een lokaal politicus kan niet verantwoordelijk worden gehouden wat zijn|haar partij op nationaal niveau doet. Dus terechte kritiek op de landelijke PvdA moet gericht zijn aan dhr.D.Samsom en niet zozeer aan mevr. A. van den Boogaard(die is slechts lokaal PvdA-gemeenteraadslid, gaat niet over het asociale beleid van het kabinet VVD&PvdA en heeft daar ook niet echt invloed op.) En had er ook maar iemand gedacht dat een sociaal beleid wèl mogelijk zou zijn met alleen VVD en Partij van de ArBIJT in de regering?

  Het is in ieder geval goed dat mevr. A. van den Boogaard meer geld wil uittrekken voor het minimabeleid. Maar waar komt dat dan vandaan? Krijgen de minima een sigaar uit eigen doos? Zij wil dat niet alleen mensen in de bijstand daarvan profiteren maar ook mensen rond het minimuninkomen.
  Ook het versoepelen van de criteria om voor
  langdurigheidstoeslag in aanmerking te kunnen komen betekent dat meer mensen daarvan gebruik zullen gaan maken.

  Meer mensen dus die gebruik kunnen maken van de minimaregeling. Dat betekent dus minder geld per persoon
  (bij gelijkblijvend budget). En dan hoef je inderdaad geen 1+2+3+4+56=66 keer te rekenen om toch al te kunnen beseffen dat de Koek dan snel op zal zijn. En er voor de minima nog slechts enkele kruimeltjes overblijven.

  Maar ook als het lukt om voldoende steun te vinden voor een verhoging van het budget voor minimabeleid blijft het bedrag per persoon, bij meer mensen die van de minimaregeling gebruik maken, nagenoeg gelijk. Terwijl de kosten van levensonderhoud wèl stijgen.

  Wellicht is het beter eerst eens te kijken waarvoor gedeclareerd kan worden bij het minimabeleid.
  Nu is dat vooral zaken betreffende cultuur en een beetje sport, maar belangrijker zaken zoals een nieuwe fiets, OV-kortingskaart of computer|internetabonnement niet (meer). En straks kunnen de minima wellicht alleen nog het bezoek aan een poptempeltje declareren….

  Eerst maar eens kijken of er sowieso draagvlak te vinden is voor een verhoging van het budget voor minimabeleid en waaruit dat betaald gaat worden.
  Pas dàn de invullingdaarvan.

 6. @ Een Leids Burger
  En zo is er dus uiteindelijk niemand verantwoordelijk.
  Maar zo is het niet: ‘Wie zwijgt, stemt toe en is daardoor (mede)verantwoordelijk’.

 7. een Leids burger op

  Nee hoor "ome" Koos. Zoals gezegd: de landelijke PvdA-leider(D.Samsom) is uiteindelijk mede hoofdverantwoordelijke voor het gevoerdeLANDELIJK beleid. Niet een lokaal raadslid.

  Voor verantwoordelijkheid en LOKALE kritiek op het gebied van Werk& Inkomen kan men terecht bij de betreffende LOKALE woordvoerders (voor de Leidse PvdA is dat nu Mevr.A. van den Boogaard.)

  Wat het zwijgen betreft:natuurlijk is het wèl een taak van een lokaal raadslid om knelpunten veroorzaakt door het landelijk beleid te signaleren en door te geven. Maar het antwoord van D.Samsom (en M.Rutte) laat zich raden…..

  Hier gaat het over het LOKALE minimabeleid.(on-topic!) Daarbij krijgen gemeenten weliswaar meer vrijheid van de landelijke overheid om daar invulling aan te geven. Maar helaas wel zonder extra financiële middelen.

 8. Anna van den Boogaard op

  Beste Allemaal,

  U mag mij aanspreken op landelijk en lokaal beleid. Voor het eerste ben ik echter niet verantwoordelijk. Wel ben ik verantwoordelijk voor het doorvoeren of proberen tegen te houden van landelijk beleid, zij het positief of negatief. Uitgangspunt daarbij zal voor mij altijd zijn om de zwakkeren in onze samenleving te ondersteunen.
  Met de motie die ik heb ingediend kan ik een stukje positief landelijk beleid doorvoeren; namelijk de mogelijkheid om de declaratieregeling voor een grotere groep mensen toegankelijk te maken. Deze regeling was per 1 januari 2012 beperkt tot de groep mensen met een inkomen van 110% van het sociaal minimum. Deze motie gaat waarschijnlijk gedekt worden het het aanbestedingsvoordeel van de zorgverzekering voor minima. Er komt dus geen andere regeling in het gedrang.

  Vriendelijke groet,

  Anna van den Boogaard

 9. Hebjehaarweer op

  De VVD aanhang verwijt Rutte dat hij teveel naar links neigt en de PVDA aanhang verwijt Samson dat hij teveel naar rechts neigt? Denk eens na, hoeveel moeite het kost om een regering te vormen met rechts en links, zonder het te laten vallen! Lukt dat niet, dan moeten we de Christenen weer mee laten regeren…..

 10. Klaagbox aflevering zoveel:

  Die declaratieregeling stelt helemaal niks meer voor. Niet alleen is deze in de hoogte beperkt (tot 110% van het sociaal mininum), maar ook nog eens extra in de breedte door de huidige CDA wethouder van werk en inkomen. Daar is gewoon met de botte bijl een bezuinigingsoperatie uitgevoerd. Een heleboel declaratieposten die eerst wel zonder meer werden vergoed zijn geschrapt. Zo wordt bijvoorbeeld het lidmaatschap van een politieke partij niet meer vergoed.(volgens de beslisambtenaar die ik sprak is dit geen sociale activiteit) Het meest kwalijke vind ik, dat de wethouder de regeling gebruikt om z’n eigen leuke initiatieven te bekostigen zoals een jeugdsportfonds. Daar is die declaratieregeling oorspronkelijk niet voor opgezet, dan moet je daar een aparte financiële dekking voor zoeken en niet bestaande regelingen voor gaan uitkleden. Onbegrijpelijk dat de gemeenteraad daar toen enkele jaren terug mee akkoord is gegaan.

  Het valt overigens niet mee om erachter te komen wat er nu eigenlijk nog wel en niet vergoed wordt bij de uitvoering van de declaratieregeling. Minimabeleid dient in de uitvoering bij de afhandeling van aanvragen juist laagdrempelig te zijn, anders wordt er geen beroep op gedaan en kan men volgende keer de Rekenkamer weer een onderzoek laten doen naar de oorzaken van het niet-gebruik van regelingen in de gemeente Leiden. Daarom in dit geval roerend eens met E. Meijer. Bij een dergelijke kneuterige en bureaucratische uitvoering van een regeling -paarse krokodil- kan men zich afvragen of het niet meer zoden aan de dijk zet om de referteperiode voor de langdurigheidstoeslag te verruimen van 3 naar 5 jaar. Dat schept tenminste in één keer duidelijkheid in plaats van dat burgers en ambtenaren zich bezig moeten houden en tijd moeten steken om erachter te komen waar nu wel en niet vergoedingen voor kunnen worden verkregen/verstrekt. Het zal wel ergens in beleidsregels staan, maar die zijn zoals bekend in de gemeente Leiden niet openbaar.

  Misschien dat mevrouw Anna van den Boogaard eens de vinger erachter probeert te krijgen bij de wethouder waarom hij het minimabeleid vooral in de uitvoering zo heeft beknot. Echt kwalijk voor een wethouder van een partij die het beginselpunt publieke gerechtigheid alleen nog maar in naam voert en niet meer in de praktijk…

 11. oeps correctie, dat moest natuurlijk zijn een verruiming in de toekenning van 5 naar 3 jaar.

 12. De declaratieregeling is inderdaad uitgekleed en is er na de laatste wijzigingen niet duidelijker op geworden. Het verbaast mij niet dat uitvoerende ambtenaren het ook niet altijd meer weten. Dat mag hen niet worden aangerekend, maar wel de gemeenteraad en de verantwoordelijke wethouder (die de regeling gebruikt om zijn nauwelijks nog te betalen cultuurhobbies te financieren).
  Het lidmaatschap van een politieke partij of een vakbond zou wél onder de declaratieregeling moeten vallen, ook volgens de huidige regels. Dergelijke organisaties houden immers bijeenkomsten en bieden mogelijkheden voor vrijwilligers. Daardoor bevorderen ze dus het actief meedoen in de samenleving. Misschien wordt alleen het lidmaatschap van het CDA en een CNV-bond vergoed ;-).

  Overigens kan een besluit over een vergoeding afhangen van de behandelende ambtenaar, die de (vage) regels moet interpreteren. Dankzij de onduidelijkheden is de declaratieregeling dus een soort loterij geworden. Dat maakt in bezwaar gaan nogal lastig, want op basis waarvan precies moet iemand dat doen? Ik raad echter aan om bij een afwijzing altijd in bezwaar te gaan. Het kan in ieder geval wat jurisprudentie opleveren.

Over de auteur

Je bent nu offline