Convenant moet leiden tot intensievere samenwerking op het gebied van veiligheid

Gisteren ondertekenden de voorzitters van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland en het hoofd Operatiën van de eenheid Den Haag van de Politie, een convenant voor een intensievere samenwerking tijdens alle stappen van de veiligheidsketen. Dit moet de kans op een incident of crisis zo klein mogelijk maken en er toe leiden dat de partijen tijdens een crisis optimaal samen kunnen werken. De Veiligheidsregio Hollands Midden en de omgevingsdiensten Midden-Holland en West-Holland werken binnen de verschillende onderdelen van de veiligheidsketen al met elkaar samen. Dat doen ze onder andere bij het voorkomen van risicovolle situaties. Zo betrekt de veiligheidsregio de omgevingsdiensten bij de voorbereiding op rampen en crisis en hebben de omgevingsdiensten een adviserende rol bij incidenten. Met het ondertekenen van dit convenant kan de samenwerking op het gebied van risico- en crisisbeheersing nog verder worden geïntensiveerd en kunnen afspraken beter worden geborgd.

Het is de ambitie van de beide omgevingsdiensten in de Veiligheidsregio Hollands Midden om de veiligheidsketen volledig te sluiten. De Veiligheidsregio is, zoals aangegeven in de wet op de veiligheidsregio´s, verantwoordelijk voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises en moet hiervoor afspraken maken met de crisispartners in de Veiligheidsregio. Inmiddels zijn in alle veiligheidsregio’s initiatieven ondernomen om tot een soortgelijke afspraken te komen met partners als de omgevingsdiensten. Hollands Midden is de eerste veiligheidsregio waarin een ondertekend convenant tot stand is gekomen. Namens de Veiligheidsregio Hollands Midden werd het convenant ondertekend door de voorzitter van het bestuur, drs. H.J.J. Lenferink.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×