Informatiebijeenkomst beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling

Volgende week dinsdag wordt tijdens een informatiebijeenkomst het beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling gepresenteerd. Dit beleidsplan met de titel `Iedereen telt mee’ is onlangs door het college voor inspraak vrijgegeven. Het concept ligt op het Stadhuis en Stadsbouwhuis. Daarnaast is de conceptvisie te vinden op www.leiden.nl/iedereenteltmee. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen. De inspraakperiode loopt tot en met 4 maart. In het beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling wordt beschreven hoe de ondersteuning van inwoners van Leiden zo goed mogelijk georganiseerd kan worden. Het gaat daarbij om ondersteuning voor inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om op eigen kracht of met hulp van hun directe omgeving voor zichzelf te zorgen. Verder staat in het plan aangegeven hoe Leiden hier samen met inwoners en organisaties in de stad de komende vier jaar aan gaat werken. De informatiebijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur en vindt plaats op Stationsplein 107. Wie de bijeenkomst bij wil wonen, kan mailen naar iedereenteltmee@leiden.nl.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×