"Omrijden door RijnlandRoute kost Stevenshofbewoners miljoenen per jaar"

Als de provincie Zuid-Holland onverkort vasthoudt aan de inpassingsplannen voor de RijnlandRoute bij de Leidse Stevenshof kost dat de bewoners miljoenen per jaar. Dat zegt Stevenshofbewoner Martin Kroon die op basis van een testrit uitrekende hoeveel extra kilometers er gereden moeten worden als de aansluiting Leiden-Zuid bij de Stevenshof komt te vervallen. Volgens Kroon gaat het om ruim 10.000 motorvoertuigen per dag die straks zes kilometer moeten omrijden. Dat kost ze 10 minuten en zo’n 0,6 liter brandstof per dag. Het gaat dan niet alleen om bewoners van de Stevenshof zelf, maar ook om automobilisten die vanuit de aangrenzende wijken Koppelstein en de Hoge Mors dezelfde omrijroute moeten gaan volgen.

Audiofragment: Martin Kroon berekende hoeveel omwonenden jaarlijks kwijt zijn aan extra autokosten als de aansluiting met de A44 vervalt. Het gaat om miljoenen.

Kroon, deskundige op het gebied van ‘Het Nieuwe Rijden’, rekent voor dat het om enorme bedragen gaat: “Aan extra autokosten heb je het dan over 4,8 miljoen euro per jaar, daar komt nog ongeveer 3 miljoen bij aan tijdverlies”. Ook is het slecht voor het milieu. De extra CO2-uitstoot is volgens Kroon 2,5 miljoen kilo per jaar.

Kroon wijst erop dat de negatieve gevolgen van het huidige inpassingsbesluit van het provinciebestuur in praktijk nog veel groter zullen zijn: “De testrit hebben we buiten de spits gemaakt. In de spits zullen reistijd, brandstofverbruik en CO2-emissie verdubbelen of zelfs verdriedubbelen.

De Wijkraad Stevenshof gaat de komende weken nog flink aan de bak om de proviciale politiek ervan te overtuigen dat een langere boortunnel bij de Stevenshof wel degelijk haalbaar is. Gedeputeerde Staten schoot dat plan vorige maand af, maar in een 16 pagina’s tellende brief zet de wijkraad alle verschillen tussen hun eigen plan en dat van het provinciebestuur nog eens op een rij. Het bewonersalternatief is weliswaar zo’n 10 miljoen duurder, maar daar staat tegenover dat er minder gesloopt hoeft te worden.

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×