Wethouder De Haan zeer kritisch over fusie DZB

De Leidse CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan (Werk en Inkomen) is niet akkoord met het sociaal akkoord dat het kabinet heeft gesloten met de sociale partners. In elk geval niet met het samenvoegen van de sociale werkbedrijven in Nederland. Er komen 35 regionale Werkbedrijven die ervoor moeten zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan. Deze Werkbedrijven – waarin gemeenten en sociale partners samenwerken -  worden de nieuwe schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. De Haan vreest een veelkoppig monster dat de afstand tot werkgevers juist zal vergroten.

Audiofragment: Wethouder De Haan gaat stevig lobbyen om het samenvoegen van DZB met de Maregroep (bollenstreek) en de SWA uit Alphen aan den Rijn te voorkomen.

De Werkbedrijven zorgen voor begeleiding op de werkplek en bepalen, in samenspraak met de betrokken werkgevers, de loonwaarde van werknemers. Werkgevers betalen de werknemers dan volgens de cao voor hun bedrijf en krijgen het verschil tussen de vastgestelde loonwaarde en het wettelijke minimumloon van de overheid terug, in de vorm van loonkostensubsidie. Gemeenten organiseren via de Werkbedrijven beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking die meer ondersteuning nodig hebben dan van een reguliere werkgever mag worden verwacht.

De Werkbedrijven organiseren vanaf 1 januari 2015  beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking. De Wajong blijft wel bestaan, maar alleen voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×